วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ความหมายของเทคโนโลยี

 เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น