วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนางสาวดรุณี   กฤษอ่อน
ชื่อเล่น แก้ว
รายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู  (PC 9203)
อาจารย์ผู้สอน  อ.สุจิตตรา   จันทร์ลอย
ภูมิลำเนาเจ้าของบล็อก: กาญจนบุรี
ทัศนคติ  ทำทุกวันให้ดีและมีความสุข
ความสามารถพิเศษ : วาดรูป  กิน
อีเมลล์ : k.darunee8@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์  0895509803

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น